Witamy na stronie głównej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego2017

Kwiecień

Życzenia świąteczne Przewodniczą- cego NSZZ PRC

Pismo Zarządu Spółki - podjęte działania po spotkaniu z Przewodniczą- cymi w dniu 31.03.17r

Zaproszenie na spotkanie z Prezesem Zarządu w dniu 25.04.2017r.

Zastępstwo za ZSIP w dniach 11-23.04.17r.

Zaproszenie na spotkanie z Prezesem Zarządu w dniu 27.04.2017r.

Marzec

2017-03-07
Pismo Zarządu Spółki w sprawie przełożenia projektu ZUZP z dnia 07.03.17r na inny termin

2017-03-07
Pismo Zarządu Spółki w sprawie spotkania w dniu 07.03.17r dotyczącego ZUZP

2017-03-07
Zarząd Spółki - Komunikat ZUZP

2017-03
Porozumienie płacowe

2017-03-22
Informacja Dyrektora ds Ryzyka i Spraw Pracowniczych

Luty

2017-02-06
Repolonizacja elektrociepłowni

Pismo ZOZ dotyczące regulacji płacowych na 2017

2017-02-15
Protokół ze spotkania Zarządu Spółki z Związkami Zawodowymi

Notatka ze spotkania dotyczącego negocjacji płacowych

Odpowiedź Zarządu na pismo

Pismo Przewodniczących ZOZ propozycji wzrostu wynagrodzeń i świadczeń w roku 2017

Styczeń

2017-01
Wzmianka

2017-01-09
Stanowisko Sekcji Zakładów Energetycznych ZZZE

2017-01-13
Projekt Ministra Zdrowia założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów

2017-01-23
Informacja Zespołu ds. zagrożeń psychospołecznych Rady Dialogu Społecznego

2017-01-10
informacja w sprawie dialogu

2017-01-17
informacja w sprawie dialogu

2017-01-26
Notatka ze spotkania w sprawie remontu TG-1

2017-01-31
Informacja w sprawie dialogu

2017-01-17 Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli wraz z uzasadnieniem

OSR RDS 2298.01.17

Pismo przewodnie RDS 2298.01.17

Projekt RDS 2298.01.17

Uzasadnienie RDS 2298.01.17

2016

Grudzień

2016-12-13
informacja w sprawie dialogu

2016-12-20
Protokół Zespołu ds polityki gospodarczej i rynku pracy z dnia 20 grudnia 2016r.

Listopad

2016-11-17
informacja w sprawie dialogu

2016-11-29 informacja w sprawie dialogu

Październik

2016-10-24
Komunikat Komitetu Sterującego Protestem

Wrzesień

2016-09-26
Komunikat ZOZ

2016-09-26
Stanowisko ZOZ

Lipiec

2016-07-14
Pismo do Pana Prezesa

2016-07-19
Odpowiedź do Pana Przewodniczącego

2016-07-22
Pismo do Pana Prezesa

2016-07-27
Pismo do Zarzadu 1

2016-07-27
Pismo do Zarzadu 2
Zatrudnienie w Veolia Energia Poznań ZEC S.A.


Pismo ZOZ w Veolia Energia Poznań ZEC do Prezesa i Członka Zarządu Veolia Energia Polska i Prezesa Zarządu Veolia Energia Poznań ZEC

Pobierz


Schemat organizacyjny VPZE 01 03 16

Pobierz


Śp. Jacek Wyzuj i śp. Antoni Kazubek

Pobierz


Pomóżmy chorej na raka

Pobierz


Veolia Energia Poznań ZEC S.A. tworzą dwa zakłady:

Elektrociepłownia Garbary

Elektrociepłownia Garbary (EC I)

Elektrociepłownia Karolin

Elektrociepłownia Karolin (EC II)


Podstawowa produkcja Veolia Energia Poznań ZEC S.A. to:

- energia elektryczna, sprzedawana do krajowego systemu energetycznego za pośrednictwem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. oraz na rynku lokalnym Grupie Energetycznej ENEA S.A..
- energia cieplna w wodzie gorącej, sprzedawana do miejskiej sieci ciepłowniczej za pośrednictwem Veolia Energia Poznań S.A.
- para technologiczna sprzedawana bezpośrednio odbiorcom poprzez lokalną sieć parową


Trochę historii

Początki energetyki w Poznaniu przypadają na rok 1904 - wtedy uruchomiono przy ulicy Grobla pierwszą miejską elektrownię. Jej maksymalna moc wynosiła 6 MW, ale w kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości okazało się, że nie zaspokaja to potrzeb rozwijającego się miasta.
W związku z tym władze miejskie podjęły decyzję o wybudowaniu na Garbarach nowoczesnej elektrowni. Uruchomiono ją w 1929 roku i stopniowo rozbudowywano. Do wybuchu II wojny światowej elektrownia stanowiła własność komunalną. Energia elektryczna z Garbar docierała do odbiorców oddalonych od centrum miasta o 50 - 70 km. Początkowo moc elektrowni na Garbarach wynosiła 20 MW; w wyniku kolejnych etapów rozbudowy zakładu systematycznie rosła, aż w 1952 r. osiągnęła 65 MW.
W 1959 roku z elektrowni Garbary rozpoczęto pierwsze dostawy pary technologicznej do pobliskich zakładów przemysłowych. W roku 1965 zapoczątkowano przebudowę elektrowni Garbary na elektrociepłownię mogącą zaopatrywać odbiorców na terenie miasta w energię cieplną w wodzie gorącej.
Regularne dostawy ciepła dla miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.) rozpoczęto pod koniec roku 1967, a w 1969 ostatecznie przebudowano turbiny kondensacyjne na ciepłownicze. Nastąpiło stopniowe zmniejszenie produkcji energii elektrycznej na rzecz dostaw energii cieplnej w wodzie gorącej i parze. Ze względu na ciągle rosnące potrzeby m.s.c. oraz ograniczenie możliwości rozbudowy Elektrociepłowni Garbary w roku 1970 podjęto decyzję o budowie nowego źródła w Karolinie.
M.s.c. otrzymała pierwsze dostawy ciepła z Elektrociepłowni Karolin (z kotłów wodnych opalanych mazutem) w roku 1975. Dziesięć lat później z Karolina popłynęły pierwsze dostawy energii elektrycznej produkowanej przez blok ciepłowniczy BC - 50 (blok nr 1). W roku 1975 nastąpiło połączenie Elektrociepłowni Garbary (EC - I) ze znajdującą się w stadium budowy Elektrociepłownią Karolin (EC - II). Utworzono jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Zespół Elektrociepłowni Poznań. Pod koniec 1991 roku w EC - II Karolin uruchomiono blok ciepłowniczy BC - 100 (blok nr 2), a w 1998 roku blok ciepłowniczo - kondensacyjny BK - 100 (blok nr 3).
W okresie powojennym aż do 1988 roku przedsiębiorstwo wchodziło w skład Zachodniego Okręgu Energetycznego. W październiku 1993 roku Zespół Elektrociepłowni Poznań przekształcił się w jednoosobową spółkę skarbu państwa o nazwie „Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S. A.”(ZEC-P S.A.).
W wyniku prywatyzacji w 2004 roku 85% akcji przedsiębiorstwa nabyła Dalkia a firma przyjęła nazwę Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.

W roku 2015 spółka przyjęła nazwę Veolia Energia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.Copyright © 2017 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO.
All Rights Reserved.